Vul een zoekwoord in

Klachten en symptomen van ADHD en ODD

ADHD en ODD uiten zich op veel verschillende manieren. Het hebben van enkele van deze kenmerken zegt nog niet dat je te maken hebt met ADHD of ODD. De kenmerken waar je last van hebt, moeten ook een duidelijk negatief effect hebben op jouw dagelijks leven en op meerdere vlakken, zoals op jouw sociale relaties en op school of werk.

 

Kenmerken van ADHD

De klachten van ADHD worden verdeeld in twee categorieën: problemen met aandacht en problemen met hyperactiviteit. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld moeite met luisteren en moeite met taken. Klachten met betrekking tot hyperactiviteit betreffen onvermoeibaar in beweging zijn, rusteloosheid en moeilijk kunnen ontspannen. Het tekort aan rust en concentratie maakt plannen en organiseren in het dagelijks leven meestal moeilijk. Schoolprestaties en werk kunnen hier ernstig onder lijden. Overige kenmerken van ADHD:

 • Weinig gevoel voor tijd (te laat komen op afspraken en opdrachten niet op tijd afkrijgen)
 • Hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden.
 • Heftige en onvoorspelbare emotionele uitbarstingen.
 • Onhandigheid en houterigheid, zoals vallen en knoeien.
 • Moeite met het opvangen van sociale signalen.

Kenmerken van ODD

Het gedrag van kinderen en jongeren die te maken hebben met ODD vertoont vaak een bepaald patroon: er is vaak sprake van een boze/prikkelbare stemming en brutaal/uitdagend gedrag wanneer er interactie plaatsvindt tussen het kind en minstens één persoon die geen broer of zus is. Aangezien prikkelbaar en uitdagend gedrag tussen broers en zussen algemeen voorkomt, is het belangrijk om het gedrag ook waar te nemen wanneer het kind of de jongere contact heeft met andere (volwassen) personen. Typische kenmerken van ODD:

 • Anderen opzettelijk irriteren
 • Vaak boos en ontevreden zijn
 • Geregeld ruzie maken met volwassenen/gezagsfiguren
 • Zich verzetten tegen verzoeken en/of regels van gezagsfiguren
 • Anderen de schuld geven van zijn/haar fouten of wangedrag
 • Lichtgeraakt zijn of zich snel ergens aan ergeren
 • Hatelijk en wraakzuchtig zijn

Last van gedragsproblemen?

Als je last hebt van gedragsproblemen, zoals ADHD of ODD, dan kun je daarvoor in behandeling. Deze verloopt grotendeels online. Ontdek welke mogelijkheden er zijn!

Behandeling van gedragsproblemen